‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth

I lawrlwytho y llawlyfr - cliciwch yma

Grant Dysgu Proffesiynol 2018-2019 - cliciwch yma

Effaith Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Pentreuchaf 2018-2019 - cliciwch yma


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org