‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Polisiau

1. Abs Mamolaeth 4.09 - cliciwch yma

2. Abs Tadolaeth 4.09 - cliciwch yma

3. Absenoldeb y Pennaeth 11.10 - cliciwch yma

4. Adnoddau 3.10 - cliciwch yma

5. Adrodd i Rieni 7.09 - cliciwch yma

6. ABaCh 3.09 - cliciwch yma

9. Aml-Ddiwylliannol 3.10 - cliciwch yma

10. Amser CPA 9.09 - cliciwch yma

12. Anghenion Meddygol 11.10 - cliciwch yma

13. Arddang gwaith pl 3.10 - cliciwch yma

14. Asbestos 9.09 - cliciwch yma

15. Asesu Crynodol 7.09 - cliciwch yma

16. Asesu Ffurfiannol 7.09 - cliciwch yma

17. Asesu Risg 4.09 - cliciwch yma

18. Asthma 11.09 - cliciwch yma

19. Athrawon Llanw 4.09 - cliciwch yma

20. Athrawon Diffygiol 9.09 - cliciwch yma

21. Bwyd a Ffitrwydd - cliciwch yma

24. Cludiant newyddMedi09 - cliciwch yma

24. Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol 11.10 - cliciwch yma

26. Cofnodion Cyff 11.09 - cliciwch yma

29. Cwric Cymreig 3.10 CP - cliciwch yma

31. Cyfathrebu 11.09 - cliciwch yma

33. Cyfle Cyfartal Staff 9.09 - cliciwch yma

34. Cyfleusterau Undeb - cliciwch yma

37. Cyfnod Sylfaen 11.09 - cliciwch yma

37. Dysgu Drwy WneudChwarae 11.09 - cliciwch yma

38. Cyfrifoldebau Pwyllgorau'r Corff Llywodraethol 11.1 - cliciwch yma

39. Cyfrifol Cydl 3.10 CP - cliciwch yma

40. Cyffuriau - cliciwch yma

41. Cymorth Cyntaf - cliciwch yma

42. Cyngor Ysgol 7.09 - cliciwch yma

43. Cynhwysiad 11.09 - cliciwch yma

44. Cynllunio Ysgol Gyfan 11.10 - cliciwch yma

45. Cyswllt ag Asiant 3.10 - cliciwch yma

47. Cyswllt â'r Gymuned - cliciwch yma

48. Cyswllt â Rhieni 7.09 - cliciwch yma

49. Cyswllt a'r Ysgol Uwchradd 11.10 - cliciwch yma

50. Cyt Cartref Ysgol 3.09 - cliciwch yma

51. Cytundeb Cyflogau 11.10 - cliciwch yma

67. Dat Staff 3.10 CP - cliciwch yma

68. Dat. Ysb. Moes. Cym. a Diwyll. - cliciwch yma

69. Datblygu Ansawdd 11.10 - cliciwch yma

71. Def 1265 awr 3.10 CP - cliciwch yma

72. Defn o Ffon Sym 7.09 - cliciwch yma

75. Dim Ysmygu 7.09 - cliciwch yma

76. Diodydd amser chwarae 11-10 - cliciwch yma

77. Canllawiau gwarch. rhag haul - cynradd - cliciwch yma

77. Diogelwch haul 4.09 - cliciwch yma

82. Dril Tan 9.09 - cliciwch yma

83. Dulliau Dysgu ac Addysgu 11.06 - cliciwch yma

84. Dylets a Goruch 9.09 - cliciwch yma

85. Eiddo Pers Disgyb 3.10 - cliciwch yma

86. Entrepr a Medr Ment 3.10 - cliciwch yma

87. Ffitrwydd 3.10 - cliciwch yma

88. Gofal Bugeiliol 3.10 - cliciwch yma

89. Gosod Targedau 7.09 - cliciwch yma

91. Gwahaniaethu 3.09 - cliciwch yma

92. Gwahardd 4.09 - cliciwch yma

93. Gwaith Cartref (2) - cliciwch yma

95. Gweith All Gwric 3.10 CP - cliciwch yma

96. Gweithr m Argyf 3.09 - cliciwch yma

97. Gwirfoddolwyr11.10 - cliciwch yma

98. Gwisg Ysgol - cliciwch yma

101. Gwrth Fwlio Tech 11.10 - cliciwch yma

102. Hawliau Dysgwyr 3.10 - cliciwch yma

103. Hawliau Gwario'r Pennaeth - cliciwch yma

103. KPPwerauCyllidol020209 - cliciwch yma

108. Llau Pen - cliciwch yma

110. Masnach Deg 3.10 - cliciwch yma

111. Medrau Allweddol a'r Gofynion Cyffredin 11.10 - cliciwch yma

112. Medrau Sgiliau Meddwl 11.10 - cliciwch yma

113. Medrusrwydd Staff Ysgol 11.10 - cliciwch yma

114. Menyg Plastig 3.10 - cliciwch yma

115. Monitro 3.10 CP - cliciwch yma

116. Myn Disgyb Anabl 11.09 - cliciwch yma

117. Myned i Ganol 7.10 - cliciwch yma

118. Nwy 11.10 - cliciwch yma

119. Oriau Ysgol 11-10 - cliciwch yma

120. Parcio 3-07 - cliciwch yma

121. Partneriaeth gyda'r Ysgol Addysg 3.08 - cliciwch yma

122. Plant sy'n Dianc 3.09 - cliciwch yma

123. Recriwtio a Penodi - cliciwch yma

124. Rhannu Swyddi 3.10 - cliciwch yma

127. Rhieni Cludo Plant 3.09 - cliciwch yma

128. Rhoi Moddion - cliciwch yma

129. Rhyngrwyd - cliciwch yma

130. Rol Llywodr 3.10 - cliciwch yma

131. Saes Iaith Ych 3.10 CP - cliciwch yma

132. Sal a Damw 4.09 - cliciwch yma

133. Sefydlu ANG - cliciwch yma

134. Sefydlu Staff Newydd - cliciwch yma

135. Sgil ar d y cwric 3.10 CP - cliciwch yma

136. Staff Ategol 11.09 - cliciwch yma

137. Swydd Ddisgrif 3.09 - cliciwch yma

140. Trefniadaeth dosbarth 11.10 - cliciwch yma

142. Tros Cyn Uwch 11.100 - cliciwch yma

143. Tynnu Lluniau - cliciwch yma

144. Tywydd Garw - cliciwch yma

145. Ymat i Lais y Plent 3.10 - cliciwch yma

146. Ymateb i Waith Plant - cliciwch yma

148. Ymweliadau Addysgol 2016-2017 - cliciwch yma

149. Ymwelwyr 11.09 - cliciwch yma

151. Ysgol Iach 9.09 - cliciwch yma

152. Addysg Gartref (c) - cliciwch yma

152. Addysg Gartref (s) - cliciwch yma

153. Addysg Hyblyg (c) - cliciwch yma

153. Addysg Hyblyg (s) - cliciwch yma

154. Asesu FfLlRh 03.14 - cliciwch yma

155. Diogelwch TGCh Cynradd Gwynedd 2013 - cliciwch yma

156. Prin Gyflenwi 2011 - cliciwch yma

157. Ymddygiad amhriodol taug at staff ysgol - cliciwch yma

158. Absenoldeb Athrawon - cliciwch yma

159. Polisi Llythrennedd - cliciwch yma

160. Polisi Rhifedd - cliciwch yma

161. Polisi Presenoldeb - cliciwch yma

162. Polisi Radicaleiddio - cliciwch yma

8. Polisi Diogelu Plant Mewn Addysg (c) - Medi 2016 - cliciwch yma

28. Cwricwlwm - cliciwch yma

35. Cyflog Athrawon a Lwfansau - cliciwch yma

35. Polisi Model Cyflog Athrawon Gwynedd 2013 (c) f2.0 (1) - cliciwch yma

70. Datganiad Disgyblaeth - cliciwch yma

74. Derbyn a Mynediad 3.10 - cliciwch yma

90. Grym Rhesymol - cliciwch yma

99. Gwrth Fwlio - cliciwch yma

105. Iaith Weithredol - cliciwch yma

106. Polisi Iechyd a Diogelwch Tachwedd 2011 - cliciwch yma

8. Amddiffyn Plant - cliciwch yma

28. Cwricwlwm - cliciwch yma

70. Datganiad Disgyblaeth - cliciwch yma

74. Derbyn a Mynediad 3.10 - cliciwch yma

90. Grym Rhesymol - cliciwch yma

99. Gwrth Fwlio Adran Addysg Gwynedd2 - cliciwch yma

99. Gwrth Fwlio - cliciwch yma

105. Iaith Weithredol - cliciwch yma

106. Iechyd a Diogelwch - cliciwch yma

Polisi Diogelu Plant Mewn Addysg (c) - Ebrill 2015 - cliciwch yma

2016-17 Templed polisi ar gyfer Ymweliadau Addysgol (yn ymgorffori Gweithdrefnaur Sir) - cliciwch yma

Expedition Supervisor (cymraeg) - cliciwch yma

Head Teacher Starter Guide - LA & Collaboration - cliciwch yma

Head Teacher Starter Guide - Jan 2015 - cliciwch yma

Ymweliadau Tramor - OEAP - cliciwch yma


7. Addysg Bywyd a Pherthnasedd 03.14 - cliciwch yma

11. Anghenion Dysgu Ychwanegol 2013-14 - cliciwch yma

22. Cadw Cofnodion 7.09 - cliciwch yma

23. Canu Cloch - cliciwch yma

25. Codi Tal - cliciwch yma

27. Cofrestru a Phresenoldeb - cliciwch yma

30. Cydraddoldeb Strategol CHWEFROR 2012 - cliciwch yma

30. Cynllun Cydraddoldeb Strategol - cliciwch yma

32. Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

35. Cyflog Enghreifftiol_UCAC - cliciwch yma

36. Cyflogaeth Amgen 11.10 - cliciwch yma

46. Cyswllt a Diwydiant - cliciwch yma

52. Disgyblion ag Anabledd - cliciwch yma

53. Disgyblion ag anghenion meddygol - cliciwch yma

54. Lleiafrifoedd Ethnig - cliciwch yma

55. Disgyblion lesbaidd - cliciwch yma

56. Dysgwyr mwy galluog a thalentog MAT - cliciwch yma

57. Plant sy'n perfformio - cliciwch yma

58. Darparu ar gyfer gofalwyr ifanc - cliciwch yma

59. Darparu i blant a ffobia ysgol - cliciwch yma

60. Dar Plant gof al 3.09 - cliciwch yma

61. Teuluoedd mewn amgylchiadau anodd - cliciwch yma

62. Teuluoedd sy'n ceisio lloches - cliciwch yma

63. Rhieni ifanc a merched beichiog - cliciwch yma

64. Sipsiwn - cliciwch yma

65. Troseddwyr ifanc - cliciwch yma

66. Dat. Cynaliadwy a Dinasyddiaeth fyd-eang[1] (2) - cliciwch yma

73. Delio a Chwynion 4.09 - cliciwch yma

78. Anghenion Dysgu Dwys - cliciwch yma

79. Disgyblu Gweithwyr Llaw - cliciwch yma

80. 81. Disgyblu a Diswyddo 2013 - cliciwch yma

80. 81. Siartlif Disgyblu a Diswyddo - cliciwch yma

80. Disgyblu pennaeth ac athrawon - cliciwch yma

81. Diswyddo - cliciwch yma

94. Gwasanaethau Crefyddol 11-05 - cliciwch yma

100. Gwrth Fwlio Staff - cliciwch yma

104. Hunan Arfarnu - cliciwch yma

125. Rheoli Meddalwedd a Thrwyddedu - cliciwch yma

126. Rheoli Perfformiad 11.12 - cliciwch yma

138. Tan 7.09 - cliciwch yma

139. Trefn Gwyno 4.09 - cliciwch yma

141. Trefn Rheoli Absenoldeb Salwch (2) - cliciwch yma

141. Trefn Rheoli Absenoldeb Salwch - cliciwch yma

147. Ymddygiad a Disgyblaeth 3-06 - cliciwch yma

150. Ysgol Eco a Chynal 11.09 - cliciwch yma

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org