‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Cylch Meithrin Pentreuchaf

Datganiad o Ddiben Cylch Meithrin Pentreuchaf 2022-2023

Darllenwch Ddatganiad o ddiben Cylch Meithrin 2022-2023 yma

Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin

 

17.11.20 Datganiad o Ddiben Cylch Meithrin Pentreuchaf 2020-2021

Cliciwch yma i ddarllen Datganiad o ddiben Cylch Meithrin 2020-2021

Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin

12.08.20 - Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin

Oriau: Dydd Llun i Dydd Gwener 1:15yp - 3:45yp (gyda'r posibilrwydd o fwy o oriau)

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Medi 4ydd, 2020

Am fanylion lawn cysylltwch â Julie Davies ar 07918 165130 neu juliedavies0873@gmail.com

Cliciwch yma i weld y poster Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin