‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Information

To download the handbook - click here

Professional Learning Grant 2018-2019 - click here

Effaith Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Pentreuchaf 2018-2019 (Welsh only) - click here


Contact

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org