‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Newyddion Diweddaraf

11.02.21 Dilyn yr Enfys

Mae gennym ychydig o gopïau o’r llyfryn teithiau cerdded ‘Dilyn yr Enfys’ ar ôl. Cysylltwch â’r ysgol os hoffech archebu copi

01758 750600.

Pris £8

llyfr

 

17.12.20 - NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA!

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn!

Bydd yr ysgol yn ail-agor ar ddydd Mawrth, Ionawr 5ed 2021.

Nadolig Llawen


09.09.20 - Clwb Ceiri wedi ail gychwyn wythnos yma! Bob prynhawn 3:30 - 5:30pm.

Clwb ar ol Ysgol
Bob prynhawn 3:30 - 5:30yp
Talu ac archebu lle o flaen llaw drwy wefan Cyngor Gwynedd neu’r app School Gateway.
£2.00 bob hanner awr
Yn cynnwys lluniaeth a diod.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Clwb Ceiri

 

Poster Clwb Ceiri

 

09.09.20 - Mi fydd Cylch Meithrin Pentreuchaf yn ail-agor

Newyddion da! Mi fydd Cylch Meithrin Pentreuchaf yn ail-agor wedi’r cyfnod clo ar ddydd Llun, Medi 21ain rhwng 1:30 - 3.30 yn y prynhawn

Mae gan y Cylch bolisi Covid 19 yn ei le er mwyn sicrhau diogelwch y plant a chael o ddau staff. Mi fydd y staff yn cadw at reolau ymbellhau cymdeithasol ac mi fydd glanhau trylwyr yn cymryd lle yn ystod a cyn enwedig ar ôl bob sesiwn. Mi fydd pob plentyn yn cael bocs o adnoddau ei hunain, megis adnoddau gwaith celf ac ati....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ail-agor Cylch Meithrin

 

Poster trefniadau cychwynnol o ran ail-agor yr Cylch


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org