‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Pwy di Pwy

Staff dysgu yr ysgol

Mrs Helen Vaughan-Jones - Pennaeth
Mrs Einir Humphreys - Dirprwy Bennaeth ac Athrawes Blwyddyn 3 a 4
Miss Fflur Griffith - Athrawes Blwyddyn 5 a 6
Mrs Delyth Roberts - Athrawes Cyfnod Sylfaen

Gweinyddesau a Chymorthyddion Cefnogi Dysgu

Mrs Bet Richards - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu
Mrs Heulwen Hughes - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu
Miss Sophie Underwood - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu
Miss Catrin Richards - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu (Rhan Amser)
Mr Ilan Vaughan Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu

Staff Gweinyddol / Swyddfa

Mrs Sioned Roberts-Williams - Swyddog Gweinyddol

Staff Gegin

Mrs Alwena Parry - Cogyddes
Mrs Ann Jones - Cymhorthydd Cegin

Staff Gofalu a Glanhau

Mrs Julie Davies - Gofalwraig

Mrs Jo Mortimer - Glanhawraig

Yn yr adran yma:

- Pwy di Pwy


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
helen.vaughan-jones@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru