‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwyr


LLYWODRAETHWYR YR YSGOL:
Iola Rhisiart Cadeirydd /Cynrychiolydd Rhieni
Lois Jones Cynrychiolydd Rhieni ac Amddiffyn Plant
Shôn Evans Cynrychiolydd Rhieni
Pryderi ap Rhisiart Cymunedol
Cyng. Anwen Davies Awdurdod Lleol
Silyn Roberts Cyngor Cymuned
Einir Humphreys Staff Dysgu
Heulwen Hughes Staff Ategol
Sally Williams Cynrychiolydd Rhieni
Mrs Helen Vaughan-Jones Pennaeth
Sioned Williams Clerc

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr