‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwyr


LLYWODRAETHWYR YR YSGOL:
Karen Jones (Cadeirydd)
Iola Rhisiart (Is– Gadeirydd)
Sioned Williams (Diogelu Plant)
Rachel Setatree  
Mrs Anwen Davies (Cyng)  
Mrs Heulwen Hughes  
Mr Silyn Roberts  
Mr Gareth Morgan  
Pryderi ap Rhisiart  
Einir Humphreys  
Mr Gethin Elis Thomas (Pennaeth)

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org