‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Who's Who

cyfieithiad yma yn fuan....

Mr Gethin Elis Thomas - Prifathro ac Athro CA2
Mrs Einir Humphreys - Dirprwy Bennaeth ac Athrawes Bl 3 a 4
Miss Fflur Williams - Athrawes Bl 5 a 6 (Rhan Amser)
Miss Sara Jones Athrawes - Cyfnod Sylfaen
Mrs Delyth Roberts - Athrawes Cyfnod Sylfaen
Miss Angharad Jones - Uwch Gymorthydd Dosbarth Meithrin (rhan amser)
Mrs Bet Richards - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS
Mrs Heulwen Hughes - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS
Miss Julie Roberts - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CA2
Mrs Wendy Jones - Cymhorthydd ADY
Miss Sophie Underwood - Cymhorthydd ADY
Mrs Nia Hicks - Cymhorthydd Dosbarth Meithrin
Mrs Julie Davies - Cymhorthydd Dosbarth Bl. 3 a 4
Mrs Sioned Roberts-Williams - Swyddog Gweinyddol
Mrs Sharon Jones - Cogyddes
Mrs Ann Jones - Cymhorthydd Cegin
Ms Ann Davies - Gofalwraig
Miss Gwenllian Williams - Glanhawraig

In this Section:

- Who's Who
- Resources
- Teachers Secure Area


Contact

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org