‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Who's Who

 

Teaching Staff

Mrs Helen Vaughan-Jones - Headteacher
Mrs Einir Humphreys - Deputy Headteacher + Years 3 & 4 Class Teacher
Miss Fflur Griffith - Years 5 & 6 Class Teacher
Mrs Delyth Roberts - Early Years Teacher

Learning Support Assistants

Mrs Bet Richards
Mrs Heulwen Hughes
Miss Sophie Underwood-Jones
Mrs Sian Morris
Miss Alaw Pugh
Miss Cadi Williams (Maternity)

Administrative / Office Staff

Mrs Sioned Roberts-Williams - Secretary

Kitchen Staff

Mrs Alwena Parry - Cook

Cleaning Staff

Mrs Jo Mortimer - Caretaker

In this Section:

- Who's Who


Contact

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru