‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Pentreuchaf

Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth defnyddiol.

Mae Ysgol Pentreuchaf yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant.

Mae’n ysgol sydd ag addysg o’r radd uchaf sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol wedi ei ddarparu gan staff, llywodraethwyr a chyfeillion ymroddedig, mewn awyrgylch hapus a phwrpasol.

Ein gobaith yw y bydd bob disgybl yn edrych yn ôl ar eu dyddiau yn Ysgol Pentreuchaf fel sylfaen gref i weddill eu bywyd.

Yr ysgol o'r awyr

Newyddion Diweddaraf

25.03.24 Gwyliau Pasg!

Diwedd tymor arall llawn prysurdeb! Diolch i chi am eich holl gefnogaeth unwaith eto. Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Ebrill 8fed. Mwynhewch y Gwyliau Pasg!

Am fwy o Newyddion...


Calendr Tymor y Gwanwyn 2024

calendr tymor y gwanwyn 2024


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru