‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Pentreuchaf

Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth defnyddiol.

Mae Ysgol Pentreuchaf yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant.

Mae’n ysgol sydd ag addysg o’r radd uchaf sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol wedi ei ddarparu gan staff, llywodraethwyr a chyfeillion ymroddedig, mewn awyrgylch hapus a phwrpasol.

Ein gobaith yw y bydd bob disgybl yn edrych yn ôl ar eu dyddiau yn Ysgol Pentreuchaf fel sylfaen gref i weddill eu bywyd.

Yr ysgol o'r awyr

Newyddion Diweddaraf

24.07.23 DIOLCH YN FAWR

Diolch o galon am eich cefnogaeth a’ch cyfeillgarwch drwy gydol y flwyddyn! Diolch hefyd am eich rhoddion caredig ar ddiwedd y tymor.

Rydym yn lwcus iawn o’n rhieni, plant a staff!

Edrychwn ymlaen i weld pawb eto ar ddydd Mawrth, Medi’r 5ed.

Mwynhewch y gwyliau Haf!

03.07.23 Ymgartrefu i Ysgol Glan y Môr

Am fwy o Newyddion...


Calendr Gwyliau Ysgol

Poster Calendr 2023


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru


Facebook

 

Twitter