‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Pentreuchaf

Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth defnyddiol.

Mae Ysgol Pentreuchaf yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant.

Mae’n ysgol sydd ag addysg o’r radd uchaf sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol wedi ei ddarparu gan staff, llywodraethwyr a chyfeillion ymroddedig, mewn awyrgylch hapus a phwrpasol.

Ein gobaith yw y bydd bob disgybl yn edrych yn ôl ar eu dyddiau yn Ysgol Pentreuchaf fel sylfaen gref i weddill eu bywyd.

Yr ysgol o'r awyr

Newyddion Diweddaraf

12.08.20 - Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin

Oriau: Dydd Llun i Dydd Gwener 1:15yp - 3:45yp (gyda'r posibilrwydd o fwy o oriau)

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Medi 4ydd, 2020...mwy

Am fwy o Newyddion....


Hysbysfwrdd

Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Pentreuchaf yn ystod Ebrill 2019 - darllen mwy

mwy...


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Facebook

 

Twitter