‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Homework

Translation coming soon...

Rhoddir gwaith cartref yn achlysurol

Bydd y gwaith cartref yn adlewyrchu gwaith y dosbarth, ac yn fordd i atgyfnerthu ac i ddatblygu’r gwaith yma.

Anogwn y rhieni i gymryd diddordeb yn y gwaith cartref gan orychwylio, hybu a chynnig cymorth i'w plant.

Mae gwaith cartref yn gyswllt pwysig rhwng yr ysgol a’r cartref, ac yn rhoi cyfle i rieni rannu’r broses o addysgu’r plentyn.


Contact

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru