‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Cylchlythyr

Newyddlen Tymor yr Hydref 2015 - cliciwch yma

Newyddlen Tymor yr Haf 2014 - cliciwch yma

Newyddlen Ionawr 2014 - cliciwch yma

Newyddlen Medi 2013 - cliciwch yma

Newyddlen Ionawr 2013 - cliciwch yma

Newyddlen Medi 2011 - cliciwch yma


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org